ایمیل : info@hamiancharity.ir   شماره تماس : 22838061 - 021

شرایط پذیرش مددجویی

نحوه ی پذیرش

واحد مددکاری پس از دریافت برگه معرفی از نهادهای ارجاع دهنده، شرح حالی از مددجو تهیه نموده و آن را به مشاور و روان شناس موسسه جهت بررسی سلامت روانی ارائه می دهد. مشاور موسسه با اجرای تستهای ضروری پس از احراز تمامی شرایط لازم، مددجو را به خوابگاه معرفی می کند.

درخواست پذیرش

مددجویانی که به همراه خانواده مراجعه نموده اند از آنجتئی که تمامی مراجعین بدنبال محلی برای نگهداری مددجو هستند، یارانه خالی مراکز پیگیری شده و اسامی مراکز خصوصی در اختیار خانواده قرار میگیرد و در صورت توافق، معرفی نامه جهت ارجاع به مراکز مورد تأید صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز

داشتن مدارک : فوت نامه، قیم نامه، شناسنامه مرحوم و کلیه اعضای خانواده
ترجیحاً عضویت در ارگانهای دولتی بهزیستی یا کمیته امداد جهت شناسایی بهتر
منطقه سکونت در داخل محدوده دفتر باشد.
عدم عضویت در مراکز خیریه دیگر
مهاجر نباشند(حداقل سه سال در محل فعلی ساکن باشند)
حتی المقدور داشتن معرف شناخته شده
داشتن فرزندان خردسال (استثناً داشتن فرزندان دانشجو در رشته های مورد قبول خیریه جهت معرفی به دانشگاه و دریافت تخفیف شهریه)
4 قطعه عکس 3*4
کپی شناسنامه همسر صفحه اول و دوم
کپی شناسنامه فرزند صفحه اول و دوم
عدم دریافت حقوق مستمری (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و ...)